logo

Informatyka

 
 
Bazy (wybór)
 
BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 698 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji. 
 
Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).  
 
Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access). 
 
INFONA.PL - Portal Komunikacji Naukowej. 
 
InCites Journal Citation Reports 
 
Repozytorium - Baza wiedzy PW 
 
Czasopisma w otwartym dostępie 
 
NASBI  
 
Biblioteka Cyfrowa Informatyki 
 
Arianta  
 
Devstyle  
 
 
 
 
Czasopisma (wybór)
 
CSS-Tricks 
 
WebKrytyk  
 
Linux Magazine  
 
IT Solutions 
 
 Hackin9 
 
IN(SECURE) Magazine
 
Studia z Automatyki i Informatyki - (SAIT, Studies in Automation and Information Technology) 
 
 Przegląd Teleinformatyczny 
 
Magazyn Informatyki Śledczej 
 
Biolinguistics 
 
International Journal of Computer Games Technology 
 
Scalable Computing 
 
Biuletyn WAT 
 
 
Instytucje (wybór)
 
Ministerstwo Cyfryzacji 
 
Polskie Towarzystwo Informatyczne  
 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 
PRO Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania  
 
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 
 
Polska Izba Informatyki Medycznej 
 
Strona Polskiej Sekcji IEEE 
 
International Project Management Association Polska 
 
Katalogi (wybór)
 
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. 
 
NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. 
 
Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych. 
 
Portale i serwisy (wybór)
 
Webroad 
 
Programista 
 
Dziennik Internautów 
 
Software Developer’s Journal 
 
Computer World 
 
Communications of the ACM 
 
Niebezpiecznik 
 
Hackin9 
 
CIO 
 
Komputer Świat 
 
Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych
 
Multimedialna Biblioteka Cyfrowa 
 
Citeseer 
 
MIT OpenCourseWare 
 
IT Helpdesk 
 
Platforma Edukacyjna do nauczania Informatyki  
 
Schneier on Security 
 
Zaufana trzecia strona 
 
 Portale Otwartej Nauki  
 
CHIP
 
 CRN 
 
PC World
 
 
Repozytoria (Wybór)
 
OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów.  
 
OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access. 
 
ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie. 
 
RCIN  - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.
 
 
Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG)
 
 
Wyszukiwarki (wybór)
 
BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie.  
 
Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami. 
 
Google Books  – wyszukiwarka książek. 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.