logo

Turystyka i rekreacja

Bazy (wybór)

Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Dziedzinowe Bazy Wiedzy GUS

Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access).

 

Czasopisma (wybór)

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja

Current Issues of Tourism Research

Ekonomiczne Problemy Turystyki

Folia Turistica

Geography and Tourism

Geotourism / Geoturystyka

Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Hotelarz

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Krajoznawca

Problemy Turystyki i Rekreacji

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Rynek Turystyczny

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Studia Periegetica

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rozwój Regionalny

Turystyka Kulturowa

Turystyka, Sport i Zdrowie

Turyzm = Tourism

Warsztaty z Geografii Turyzmu

Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Zeszyty Naukowe.Turystyka i Rekreacja

 

Instytucje (wybór)

Główny Urząd Statystyczny

Instytut Turystyki w Krakowie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Departament Turystyki)

Ministerstwo Sportu

Polska Federacja Campingu i Caravaningu

Polska Izba Hotelarzy

Polska Izba Turystyki

Polska Organizacja Turystyczna

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK)

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

 

Katalogi (wybór)

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych.

NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych.

Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych.

 

Portale i serwisy (wybór)

karpaccy.pl

nationalgeographic.pl

tur-info.pl

turystyka24h.pl

waszaturystyka.pl

wiadomosciturystyczne.pl

 

Repozytoria (wybór)

OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów.
 
OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access.
 
ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie.
 
RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych).
 
 
Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG)
 
 
Wyszukiwarki (wybór)
 
BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie.

Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami.

Google Books (Książki Google) – wyszukiwarka książek.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.