logo

Filologia polska

Bazy (wybór)
 
Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).  
CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access).  
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 
 
Czasopisma (wybór)
 
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 
Białostockie Archiwum Językowe  
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego  
Czasopisma PAN 
Dekada  
Konińskie Studia Językowe  
Linguistica Pragensja 
Lodz Papers in Pragmatics 
Lublin Studies  in Modern Languages and Literature
Między Oryginałem a Przekładem 
Poznan Studies in Contemporary Linguistics 
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 
Świat tekstów. Rocznik Słupski  
Zeszyty Glottodydaktyczne  
 
Instytucje (wybór)
 
Centrum POLONICUM 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych 
Ministerstwo Edukacji Narodowej  
Polskie Towarzystwo Filologiczne   
Stowarzyszenie Bristol 
Stowarzyszenie Polonistów  
Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów 
 
Katalogi (wybór)
 
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych.  
NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych.  
Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych.
 
Portale i serwisy (wybór)
 
E-podręczniki 
Polonistyka 
Polszczyzna  
 
Repozytoria (wybór)
 
OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów  
OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access.  
ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie. 
RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)  
 
 
Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG)
 
 
Wyszukiwarki (wybór)
 
BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie 
Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami  
Google Books – wyszukiwarka książek 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.