logo

Filologia angielska

Bazy (wybór)

Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych). 
CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities  
Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access). 
 
Czasopisma (wybór)

American Studies Journal  
Anglica  
Complutense Journal of English Studies 
Crossroads. A Journal of English Studies 
English Teaching Forum  
Humor 
International Journal of English Studies  
International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 
Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance  
New Horizons in English Studies 
Nordic Journal of English Studies 
Polish Journal of English Studies 
Poznan Studies in Contemporary Linguistics  
Prague Journal of English Studies   
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis   
Studies in Second Language Learning and Teaching      
Teaching English with Technology 
The Guardian 
The New York Times  
The Times 
The World of English 
Washington Post 

Instytucje (wybór)

British Council 
Educational Testing Service  
International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFEL) 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Pearson 

Katalogi (wybór)

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. 
NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. 
Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych. 

Portale i serwisy (wybór)

Cambridge Assessment English 
Portal przygotowujący do testów UCLES  
Portal przygotowujący do testów TOEFL  
Testy ze słownictwa  
The Learning Network 

Repozytoria (wybór)

OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów. 
OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access.  
ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie. 
RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych). 
 
 
Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG)

 
 
Wyszukiwarki (wybór)

 
BASE
- jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie. 
Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami. 
Google Books – wyszukiwarka książek. 

                                                                                               

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.