logo

Ekonomia

Bazy (wybór)

Bazy Biblioteki Narodowej

BazEkon

BazTech

Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Dziedzinowe Bazy Wiedzy GUS (Statystyka Wielodziedzinowa, Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko)

Eur-Lex Baza aktów Prawnych UE

Eurostat (statystyka UE)

INFONA – Portal Komunikacji Naukowej

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

Nauka Polska (Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy)

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939

 

Czasopisma (wybór)

Arianta - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

Economic Journals on the Web - alfabetyczny wykaz kilkuset czasopism ekonomicznych dostępnych on-line

 

Instytucje (wybór)

Główny Urząd Statystyczny

Międzynarodowy Fundusz Walutowy - International Monetary Fund (IMF)

Narodowy Bank Polski

Polski Instytut Ekonomiczny

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Bank Światowy (The World Bank)

Związek Banków Polskich


Katalogi (wybór)

Biblioteki ekonomiczne – wykaz wybranych bibliotek ekonomicznych oraz bibliotek posiadających księgozbiory o tematyce ekonomicznej w Polsce.

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych

NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych.

Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych. 

 

Konkursy online (wybór)

Kangur

Rozwijamy.edu.pl

Score Hunter

 

Portale i serwisy (wybór)

alebank.pl - serwis o tematyce bankowej i ekonomicznej

Bankier.pl –serwis o tematyce finansowo-biznesowej

Ekonomia on-line

Money.pl

Oficjalna strona Leszka Balcerowicza

Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

Portal Funduszy Europejskich

Prawo.pl – Podatki

Puls Biznesu

 

Repozytoria (wybór)

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Wirtualna Biblioteka Nauki (wybór) - wejście w sieci WSG

EBSCO Publishing w ramach licencji krajowej oferuje:
Academic Search Ultimate - najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych
Business Source Ultimate - najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu
Regional Business News - jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ponad 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.


Wyszukiwarki (wybór)

BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie

Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami

Google Books (Książki Google) – wyszukiwarka książek

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.