logo

Mechatronika

 
 
Bazy (wybór)
 
BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 698 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji. 
 
Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych). 
 
Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access). 
 
INFONA.PL - Portal Komunikacji Naukowej. 
 
InCites Journal Citation Reports 
 
Repozytorium - Baza wiedzy PW 
 
Czasopisma w otwartym dostępie 
 
SAWIOS 
 
Arianta 
 
BazTOL 
 
 
 
Czasopisma (wybór)
 
Problemy mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa - Problems of mechatronics 
 
Postępy w inżynierii mechanicznej - Developments in mechanical engineering 
 
Mechanik miesięcznik naukowo-techniczny 
 
Journal of Mechanical and Transport Engineering 
 
Biuletyn automatyki 
 
Interdisciplinary Journal of Engineering Science 
 
Technical Transaktion 
 
Przegląd techniczny 
 
Biuletyn WAT 
 
 
 
Instytucje (wybór)
 
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
  
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej
 
Polska Izba Motoryzacji 
 
Naczelna Organizacja Techniczna 
 
 
 
Katalogi (wybór)
 
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. 
 
NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. 
 
Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych. 
 
 
 
Portale i serwisy (wybór)
 
Elektrotechnik automatyk 
 
Zrobotyzowany  
 
Polski przemysł 
 
Mechatronik 
 
Control Engineering 
 
Mikrokontroler 
 
Automatyka Online 
 
MIT OpenCourseWare  
 
ASCE 
 
arXiv  
 
Portale Otwartej Nauki 
 
CADACAM 
 
 
 
 
Repozytoria (Wybór)
 
 OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów. 
 
 OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access.  
 
ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie. 
 
 RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych). 
 
Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy
 
Dialog techniczny – KRONIK@ 
 
CERN Document Server 
 
 
 
Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG)
 
 
Wyszukiwarki (wybór)
 
BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie. 
 
Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami. 
 
Google Books – wyszukiwarka książek.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.