logo

Medycyna i pielęgniarstwo

Bazy (wybór)

 
AIDSinfo

BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 698 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji. 


Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).    


Czasopisma w otwartym dostępie  


Czytelnia Medyczna 

 

Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access). 


 Free Medical Journals 


InCites Journal Citation Reports 


INFONA.PL - Portal Komunikacji Naukowej. 


Repozytorium - Baza wiedzy PW 

 

Czasopisma (wybór)


 
Brain a Journal of Neurology 


British Medical Journal 


Clinical Infectious Diseases  


Czasopisma z dziedziny medycyny wydawnictwa TERMEDIA  


Ginekologia praktyczna 


International Journal of Medical Science  


Medycyna rodzinna 


Nursing Problems  


Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne  


Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne 


Pielęgniarstwo Polskie  


Postępy nauk medycznych 

 
 
Instytucje (wybór)

 

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego 


 Ministerstwo  Zdrowia 


Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy  


Polskie Stowarzyszenie Anestezjologii i Intensywnej Terapii  


Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych  


Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 

 

World Health Organization 

 
 
Katalogi (wybór)

 
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. 
 
NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych.
 
Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych. 
 
 
 
Portale i serwisy (wybór)


Edukacja Farmaceutyczna  


Esculap 


Konsylium24 


Medical Guide Lines 


MEDtube 


Medycyna praktyczna 


Przypadki medyczne  


Puls medycyny 

 

Repozytoria (Wybór)
 
 OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów. 


 OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access.  


 RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)


ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie. 

 
 
 
 
Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG)
 
 
Wyszukiwarki (wybór)

 

BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie.  


Google Books – wyszukiwarka książek.  


Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami. 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.