logo

Wypożyczalnia czynna od 08.05.2020 / Library (only rental) open from 8th May

Informujemy, że od 08.05.20 r. czynna będzie Wypożyczalnia od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

W związku z pandemią SARS-CoV-2  prosimy zachować szczególną ostrożność:

1. Po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biblioteka, należy zdezynfekować ręce.

2. Przy ladzie bibliotecznej może przebywać jedna osoba.

3. Należy zachować odpowiednią odległość między osobami oczekującymi na wypożyczenie (ok. 2 metry).

4. Należy mieć założone maseczki i rękawiczki.

5. Prosimy w domu przygotować informację, jakie książki pragniecie Państwo wypożyczyć (nr inwentarzowy, tytuł), gdyż nie będzie możliwości skorzystania z katalogu online w bibliotece, chyba że na własnym urządzeniu mobilnym.

Nadal do odwołania zamknięta będzie Czytelnia i Pracownia Komputerowa.

Zawieszamy naliczanie opłat regulaminowych za przetrzymanie książek do 30 czerwca.

 

From 08.05.2020 Library (only rental) is open from Monday to Friday from 9:00 to 15:00.

Please be particularly careful in connection with the SARS-CoV-2 pandemic:

1. After entering the building where the Library is located, hands should be disinfected.

2. One person may be present at the library counter.

3. A sufficient distance must be kept between those waiting for a loan (about 2 meters).

4. Wear masks and gloves.

5. Please prepare at home the information which books you wish to borrow (inventory number, title), as it will not be possible to use the online catalogue in the library, unless on your own mobile device.

The Reading Room and Computer Lab will still be closed until further notice.

We suspend charging of statutory fees for keeping books until 30th June.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Garbary 2 (bud. B), 85-229 Bydgoszcz

Email: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.