logo

Bazy danych zagraniczne

Wejście do baz w sieci WSG                          

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

 • Ebsco - pakiet podstawowy 15 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information. Bazy dostępne są na serwerze producenta.
 1. Wyszukiwanie podstawowe EBSCOhost
 2. Wyszukiwanie zaawansowane na platformie EBSCOhost
 3. Dostęp do baz EBSCO
 • Elsevier - głównie książki i czasopisma naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także na bieżąco archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki.
   
 • Nature - czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym. „Nature” opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych.
   
 • Science - czasopismo Science, założone w 1880 roku przy wsparciu amerykańskiego wynalazcy Thomasa Edisona, urosło do rangi wiodącego wydawnictwa na świecie w dziedzinie przełomowych badań, nowości naukowych oraz komentarzy, osiągając największy nakład spośród wszystkich odpłatnych, ogólnonaukowych, recenzowanych czasopism.
   
 • Scopus - produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.
   
 • SciVal - dodatek do bazy Scopus, służy do analizy danych zawartych w bazie, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.
   
 • Springer - czasopisma, w tym 1981 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.430 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 książki z roku 2017 oraz test ok. 95.000 książek anglojęzycznych z pozostałych roczników . 
   
 • Web of Science - interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
   
 • InCites - dodatek do Web of Science, służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.
   
 • Wiley - licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp). Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych.
 
Programy publikowania otwartego
 
 • Science Advances (dodatek do licencji Science) - czasopismo open-access przeznaczone do publikowania otwartego.
   
 • Scoap3 - międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Konsorcjum zawarło umowy z wydawcami na lata 2014-2016, na podstawie których wybrane czasopisma fizyczne (w tym 3 tytuły IOP, 2 tytuły Springer, 2 tytuły Elsevier, 1 tytuł Uniwersytetu Jagiellońskiego i kilka innych, patrz scoap3.org, zostały przekształcone z modelu subskrypcyjnego na model “open access” i są w całości finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych.
   
 • Springer Open Choice - umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Czasopisma hybdrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism.
 
Wejście do baz w sieci WSG                          

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Garbary 2 (bud. B), 85-229 Bydgoszcz

Email: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.