logo

Cennik opłat

CENNIK
USŁUG I OPŁAT BIBLIOTEKI WSG

I. Udostępnianie zbiorów

Lp. Usługa Cena
1. Wydanie jednorazowej karty bibliotecznej użytkownikom spoza WSG, upoważniającej do korzystania z księgozbioru wyłącznie w czytelni. 0,00 zł
2. Wydanie karty bibliotecznej (na rok) użytkownikom spoza WSG, upoważniającej do korzystania z księgozbioru wyłącznie w czytelni. 25,00 zł
3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej (w przypadku jej zagubienia) użytkownikom spoza WSG. 25,00 zł
4. Opłata za niezwrócenie wypożyczonej książki w terminie. 0,50 zł za każdy dzień zwłoki
5. Za zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych (można odkupić to samo lub późniejsze wydanie, nie przyjmuje się innych tytułów w zamian za utracony egz.) Cena rynkowa nie niższa niż 30 zł

 

II. Opracowanie kwerend i udostępnianie elektronicznych baz danych

Lp. Usługa Cena
1. - czarno-biała,
- kolorowa.
0,50 zł
2,00 zł
2. Opracowanie kwerend tematycznych i bibliograficznych.
Opłata za jedną godz. pracy bibliotekarza wynosi:
- dla pracowników WSG,  
- dla pozostałych czytelników.
10,00 zł
15,00 zł

 

III. Wypożyczenia międzybiblioteczne.

Lp. Usługa Cena
1. Za sprowadzenie książek, kopii artykułów z zagranicy. Wg rachunku biblioteki wypożyczającej (opłaca czytelnik)
2. Za sprowadzenie książek, kopii artykułów z bibliotek krajowych. Wg rachunku biblioteki wypożyczającej (opłaca czytelnik)
3. Zamówienia wysyłane do bibliotek zagranicznych:
- wypożyczenie książki,
- wypożyczenie innych materiałów,
- kopia artykułu z czasopisma.

Wg poniesionych kosztów
 + koszt wysyłki

4. Zamówienia wysyłane do bibliotek krajowych:
- wypożyczenie książki,
- wypożyczenie innych materiałów,
- kopia artykułu z czasopisma.

Wg poniesionych kosztów
+ koszt wysyłki

 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.