Wydawnictwo WSG

W 2004 r. ustanowiono Wydawnictwo Uczelniane i funkcję Redaktora Naczelnego wydawnictwa. Pracę rozpoczęła również Rada Wydawnicza, której zadaniem jest m.in. opiniowanie przedłożonych do druku prac oraz ustalanie i proponowanie planów wydawniczych Uczelni. Od r. 2011, po likwidacji funkcji Redaktora Naczelnego, Wydawnictwem kieruje Dyrektor Wydawnictwa. Dorobek wydawniczy Uczelni za lata 1999-2012 obejmuje: publikacje zbiorowe i monograficzne, serie wydawnicze, zeszyty naukowe, podręczniki i skrypty, wydawnictwa pokonferencyjne, przewodniki, a także kwartalnik „Kurier Uczelniany”, który zawiera sprawozdania z działalności Uczelni oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń uczelnianych, a także podejmuje ważne kwestie z życia szkoły wyższej.

Prace naukowe nauczycieli akademickich Uczelni są systematycznie publikowane w Zeszytach Naukowych, najpierw WPSTiH (wydano trzy zeszyty w latach 2001-2003), a od momentu zmiany nazwy Uczelni w Zeszytach Naukowych WSG, w ramach których utworzono serie wydawnicze: Turystyka i rekreacja, Informatyka stosowana, Ekonomia, Zarządzanie.  W latach 2004-2012  wydano łącznie czternaście tomów Zeszytów Naukowych WSG, w czterech seriach. Od r. 2005 (przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim) realizowana jest seria wydawnicza "Podstawowe idee i koncepcje w geografii", w ramach której wydano 7 tomów.  Ważną pozycją są podręczniki akdemickie i skrypty.