Biblioteczka Biznesmena

Wydzielony księgozbiór znajdujący się w czytelni Biblioteki Głównej WSG ma służyć przede wszystkim słuchaczom Studium Doktorskiego WSG, studentom studiów II stopnia, nauczycielom akademickim oraz sektorowi przedsiębiorstw współpracujących z WSG.

Tematyka zgromadzonych zbiorów dotyczy: ekonomii, marketingu, statystyki, zarządzania oraz różnych aspektów związanych z metodologią badań naukowych. Planuje się dalsze zakupy literatury branżowej i naukowej z zakresu nauk społecznych, pozwalającej na wspieranie dydaktyki i badań naukowych realizowanych w WSG.

Uzupełnieniem są udostępniane w Bibliotece bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych, system informacji prawnej LEX DELTA, zasoby biblioteki ACADEMICA i e-Publikacje Nauki Polskiej oraz wiele innych ciekawych źródeł wiedzy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biblioteki Głównej WSG (kontakt: biblioteka@byd.pl).