Statystyka europejska

Instytucją zajmującą się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych statystycznych jest EUROSTAT.  Misją Eurostat-u jest dostarczanie wysokiej jakości informacji statystycznych. Statystyki dotyczą praktycznie wszystkich obszarów działalności Unii Europejskiej, jak również jej krajów członkowskich. Obejmują swym zakresem dane pochodzące od decydentów UE, państw członkowskich, władz lokalnych oraz od środowisk biznesowych. Dzięki działalności EUROSTAT możemy poznawać inne kraje, jak również dokonywać analiz porównawczych informacji statystycznych pochodzących z różnych źródeł.

Celem ułatwienia wyszukiwania informacji serwis internetowy EUROSTAT-u wyposażono w wyszukiwarkę. Możliwe jest również korzystanie z obszernej bazy danych, w której dla ułatwienia zbiory podzielono na sekcje tematyczne.

Zachęcamy również do korzysania ze statystyki publicznej RP zlokalizowanej na serwerze Głównego Urzędu Statystycznego.

Centrum Dokumentacji Europejskiej WSG służy pomocą w zakresie wyszukiwania w bazach EUROSTAT.