Prawo europejskie

W tym miejscu zamieszczamy informacje dotyczące źródeł prawa europejskiego. Proponujemy Państwu wykaz podstawowych baz danych, w których można znaleźć różnego rodzaju dokumenty prawne będące autorstwem instytucji europejskich zajmujących się procesami legislacyjnymi.
UWAGA:  Studentów i pracowników WSG zachęcamy do korzystania z serwisu LEX POLONICA MAXIMA dostępnego na terenie Kampusu WSG, jak również w bibliotekach filialnych. Celem uzyskania dostępu prosimy skontaktować się z dyżurującymi pracownikami.
WYKAZ BAZ DANYCH:

Oprócz baz daych istnieje wiele stron interenetowych poświęconych prawu Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy najciekawsze witryny www.