Katalogi innych bibliotek

          Szanowni Użytkownicy naszego serwisu WWW

Podajemy przydatne przy poszukiwaniu literatury adresy katalogów innych bibliotek. Szczególnie polecamy biblioteki regionalne, które są źródłem informacji na temat zbiorów książnic znajdujących się w otoczeniu ośrodków WSG. Ponadto polecamy niezwykle użyteczne katalogi centralne indeksujące informację na temat opisów bibliograficznych zgromadzonych w najważniejszych polskich bibliotekach. Nauczyciele akademiccy prowadzący badania naukowe, czy też studenci wyjeżdżający na wymianę, mogą korzystać z katalogów centralnych innych państw. Działają one w sposób analogiczny do polskich systemów informacyjno-wyszukiwawczych.