Zasoby Biblioteki WSG

Biblioteka Główna WSG gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory specjalne, tj. dokumenty audiowizualne, dźwiękowe, elektroniczne, kartograficzne i normalizacyjne.
Zachęcamy do śledzenia nowości, które pojawiają się w naszej bibliotece.
Oprócz księgozbioru związanego z kształceniem w uczelni, można znaleźć publikacje i dokumenty związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W marcu 2007 r. oficjalnie otwarto Centrum Dokumentacji Europejskiej przy WSG, czyli biblioteki gromadzącej i udostępniającej wszystkie publikacje wydane przez instytucje UE. Sprawowanie kontroli nad tym księgozbiorem tematycznym powierzono dyrekcji Biblioteki Głównej WSG.

Z myślą o Państwa wygodzie podczas przeszukiwania katalogu komputerowego Biblioteki Głównej WSG i zamawiania skatalogowanych publikacji pragniemy przypomnieć o istniejących oznaczeniach:

 • nr_inwentarza/BB - Biblioteczka Biznesmena - księgozbiór dostępny w Bibliotece Głównej WSG
 • nr_inwentarza/UE - publikacje zakupione ze środków Unii Europejskiej dostępne w Bibliotece Głównej WSG;
 • nr_inwentarza/INO - literatura dostępna w Filii Biblioteki WSG w Inowrocławiu;
 • nr_inwentarza/MAL - publikacje zlokalizowane w Filii Biblioteki WSG w Malborku;
 • nr_inwentarza/EŁK - książki dostępne w Filii Biblioteki WSG w Ełku;
 • nr_inwentarza/SŁU - księgozbiór w Filii Biblioteki WSG w Słupsku;
 • nr_inwentarza/TOR - księgozbiór w Punkcie Bibliotecznym WSG w Toruniu;
 • nr_inwentarza/CHOJ - księgozbiór w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach;
 • nr_inwentarza/PIŁA - księgozbiór w Filii Biblioteki Głównej WSG  w Pile;
 • nr_inwentarza/MBP - publikacje zgromadzone w Młodzieżowej Biblioteki Przedsiębiorczości (Biblioteka Główna WSG);
 • nr_inwentarza/MUZ - wydawnictwa dostępne w Muzeum Fotografii;
 • nr_inwentarza/BR - Biblioteka Regionalna działająca w Centrum Dokumentacji Europejskiej;
 • nr_inwentarza/SJO - publikacje dostępne w Studium Języków Obcych;
 • nr_inwentarza/SzJO - literatura zgromadzona w Szkole Języków Obcych;
 • nr_inwentarza/CDE - dokumenty instytucji UE dostępne w Centrum Dokumentacji Europejskiej;
 • nr_inwentarza/DEP - publikacje dostępne w CDE, oddane w depozyt przez nauczycieli akademickich WSG;
 • nr_inwentarza/KRE - Biblioteczka Depozytowa w Krzemieńczuku.