logo

Українські сховища

Українські сховища

eTNEUIR  - репозитарій Тернопільського національного економічного університету 
eaKirNTU - репозитарій Кіровоградського національного технічного університету  
eKMAIR - репозитарій Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Цифровий репозитарій - репозитарій Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
eSSUIR - репозитарій Сумського державного університету 
EUABIR - репозитарій Української академії банківської справи Національного банку України
elONUar - репозитарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
eNUFTIR - репозитарій Національного університету харчових технологій
eUSPUIR – репозитарій Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
ElAr UIPA – репозитарій Української інженерно-педагогічної академії
ElarK-PNU – репозитарій Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
elibrary.kubg.edu.ua – репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка.
ChSTU repository – репозитарій Черкаського державного технологічного університету.
EIRZNTU – репозитарій Національного університету "Запорізька політехніка".
rep.ksma.ks.ua – репозитарій Херсонської державної морської академії.
ebHNAU – репозитарій Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.
eNUOLAIR – репозитарій Національного університету «Одеська юридична академія».
IrVSPU – репозитарій Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
ELAR - репозитарій Національної академій внутрішніх справ
KUBD - репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка
ELAKPI – репозитарій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
IRZNAU – репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету.
iR VNTU -репозитарій Вінницького національного технічного університету.
eaNUPh – репозитарій Національного фармацевтичного университет
ARRChNU - репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
eaDonNTU - репозитарій Донецького національного технічного університету.
eNULAUIR - репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
eNTUKhPIIR – репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
ElAr - репозитарій Харківського національного університету радіоелектроніки. 
KhNUIAIR - репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ.
DDUVS - репозитарій Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
NASV - репозитарій Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
ZHDU - репозитарій Житомирського державного університету
LDUFK - репозитарій Львівського державного університету фізичної культури
EKhNPUIR - репозитарій Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
KMLIB - репозитарій Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова
UZHNU - репозитарій Ужгородський національний університет
LNUIF - репозитарій Львівського національного університету імені Івана Франка
ELAKPI - репозитарій КПІ ім. Ігоря Сікорського
ENPUIR - репозитарій Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
EPNPU - репозитарій Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.