logo

Free monthly access to the Statista database/Darmowy miesięczny dostęp do bazy Statista


Free monthly access to the Statista database

 

The database is available to us for free throughout March. You can enter it via any computer connected to the WSG network (identification by IP number) or by logging in via email with the domains of byd.pl or student.wsg.pl, regardless of the network to which you are connected. All you need to do is sign up for a free basic account as instructed :

1.      Visit www.statista.com 

2.      Click on Prices & Access 

3.      Free Basic Account – Register by following the steps 

 

Darmowy miesięczny dostęp do bazy Statista


Baza jest dla nas udostępniona darmowo przez cały marzec. Można do niej wejść poprzez dowolny komputer podpięty do sieci WSG (identyfikacja po nr IP) lub poprzez logowanie za pomocą emaila z domeną byd.pl lub student.wsg.pl, niezależnie od sieci, do której są Państwo podłączeni. Wystarczy zarejestrować się na bezpłatne konto podstawowe, zgodnie z instrukcją: 

1.      Wyszukaj www.statista.com 

2.      Wybierz Prices & Access 

3.      Free Basic Account – rejestracja wredług kroków podanych na stronie

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.