Nowości

Wybierz oddział biblioteki:
Tytuł: Dekonstrukcjonizm, poststrukturalizm
Autor:Wojciech Słomski
Wydawnictwo:Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
Pułtusk 2019
Tytuł: Aborcja w polskich sporach społeczno-prawnych lat 1919-1997
Autor:Miła Kwapiszewska
Wydawnictwo:AVALON
Kraków 2018
Tytuł: Etyczne uwarunkowania funkcji sędziego pływania. Wokół etycznego kodeksu sędziego pływania
Autor:Wojciech Słomski
Wydawnictwo:Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Warszawa 2017
Tytuł: Dylematy etyczne w świecie biznesu
Autor:Wojciech Słomski
Wydawnictwo:Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
Warszawa 2018
Tytuł: Makroekonomia
Autor:N. Gregory Mankiw
Wydawnictwo:Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2009
Tytuł: Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Autor:Ireneusz Bielski
Wydawnictwo:Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Bydgoszcz 2007
Tytuł: Turystyka i polityka turystyczna a rozwój : między starym a nowym paradygmatem
Autor:Marek W. Kozak
Wydawnictwo:Wydaw. Naukowe Scholar
Warszawa 2009
Tytuł: Wykład w kształceniu na odległość
Autor:Wioletta Kwiatkowska
Wydawnictwo:Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2011
Tytuł: Rachunkowość i podatki w logistyce : od teorii do praktyki
Autor:Piotr Szczypa
Wydawnictwo:CeDeWu
Warszawa 2018
Tytuł: Rachunkowość zarządcza : od teorii do praktyki
Autor:Grzegorz Lew
Wydawnictwo:CeDeWu
Warszawa 2019
Tytuł: Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
Autor:Beata Sadowska
Wydawnictwo:CeDeWu
Wydanie I (dodruk). Warszawa 2018
Tytuł: Rachunek kosztów księgowego i controllera
Autor:Michał Chalastra
Wydawnictwo:Wydawnictwo Marina
Wrocław 2018
Tytuł: Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia
Autor:Arnold Pabian
Wydawnictwo:Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa cop. 2019
Tytuł: Zaawansowana rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki
Autor:Piotr Szczypa
Wydawnictwo:CeDeWu
Wydanie II zmienione. Warszawa 2018
Tytuł: Zasady rachunkowości : teoria, przykłady, zadania
Autor:Piotr Szczypa
Wydawnictwo:CeDeWu
Wydanie VI zmienione. Warszawa 2018