Aktualności Ośrodek Informacji Naukowej

Dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki w 2018 r.

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy informację dotyczącą zgody MNiSW na finansowanie licencji krajowych na rok 2018, w tym: czasopisma Elsevier, Springer z programem Open Choice, Wiley, Nature, Science, bazy Scopus, Web of Science, SciVal, InCites oraz program Scoap3.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów podłączonych do sieci WSG. Możliwe jest również uzyskanie połączenia z komputera spoza Uczelni. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biblioteką Główną WSG.

Oryginalna treść komunikatu:

czytaj więcej »

Test Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate

Dnia 1 marca 2018 r. uruchomiono otwarty dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. Dostęp testowy potrwa do dnia 31 maja 2018 r. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.  Bazy zostały udostępnione na platformie EBSCOhost uczelni (wejście dla zalogowanych użytkowników za pośrednictwem http://onte.wsg.byd.pl).

czytaj więcej »

Dostęp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki spoza sieci WSG

      Szanowni Państwo!

Informujemy o możliwości utworzenia bezpiecznego dostępu do licencjonowanych zasobów wiedzy dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi studenci, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy będą mogli korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej poza naszą Uczelnią.

Jest to dogodne rozwiązanie, szczególnie dla studentów studiów niestacjonarnych i pracowników naukowych, dające dostęp do najnowszych wyników badań poza czytelnią i filiami Biblioteki Głównej WSG.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biblioteka@byd.pl.

czytaj więcej »

Web of Knowledge - zmiany

   Informacja od ICM UW - koordynatora Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Uprzejmie informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

- BIOSIS Citation Index: 2010-present,

- Current Contents Connect,

- Data Citation Index: 2010-present.

- Derwent Innovations Index (DII): 2010-present,

- Zoological Records (ZR): 2010-present,

- Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present,

- Current Chemical Reactions (CCR),

- Index Chemicus (IC).

Instrukcje obsługi:

- http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf,

- http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_PL.mp4.

czytaj więcej »

Punktacja czasopism naukowych

Szanowni Państwo!

Pragniemy polecić funkcjonalną wyszukiwarkę czasopism naukowych wraz z przydzieloną liczbą punktów:

https://punktacjaczasopism.pl/.

Wykaz czasopism punktowanych MNiSW zamieszczono tutaj.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

czytaj więcej »

Dostęp do bazy European Sources Online

     Mili Państwo,

z okazji pięćdziesięciolecia działalności Centrów Dokumentacji Europejskiej udostępniono bazę European Sources Online (projekt Uniwersytetu w Cardiff), European Sources Online jest bazą danych zapewniającą dostęp do dokumentów dotyczących działalności i aktywności instytucji Unii Europejskiej, jej poszczególnych państw i regionów, jak również organizacji międzynarodowych. Szczegółowy opis bazy...

czytaj więcej »

Dostęp do LEX DELTA

Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości korzystania z programu LEX DELTA. Jest to kompleksowy system informacji o źródłach prawa, wraz z obszernymi komentarzami. Z pomocą tej specjalistycznej aplikacji można uzyskać informację jak napisać umowę, zdobyć wiedzę potrzebną w czasie studiów (np. praca semestralna). Aktualizowane co tydzień zasoby pozwalają na czynne śledzenie aktów prawa miejscowego, krajowego i międzynarodowego.

Z uwagi na licencjonowany charakter omawianego zasobu dostęp możliwy jest w czytelni, po uprzednim zgłoszeniu się do dyżurującego pracownika.

Zapraszamy!

czytaj więcej »