Dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że MNiSW przyznało finansowanie licencji krajowych na rok 2018, w tym: czasopisma Elsevier, Springer z programem Open Choice, Wiley, Nature, Science, bazy Scopus, Web of Science, SciVal, InCites oraz program Scoap3. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami licencja InCites obejmuje na razie 79 instytucji, ale zostały podjęte starania o jak najszybsze rozszerzenie tej licencji na wszystkie instytucje. Decyzja MNiSW nie obejmuje zakupu e-książek Springer planowanych na rok 2018 oraz dofinansowania licencji konsorcyjnych 2019, ale spodziewamy się, że zadania te będą przedmiotem dalszych decyzji do końca bieżącego roku. ICM planuje przeprowadzenie naboru do licencji konsorcyjnych 2019 w okresie od lipca do 10 października br.

« powrót do listy aktualności