logo

Regulamin użytkowania pracowni komputerowej dla studentów niepełnosprawnych

 
REGULAMIN
UŻYTKOWANIA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSG
 
 
1. Pracownia jest otwarta zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki Biblioteki Głównej WSG.
2. Upoważnionymi do korzystania z pracowni są jedynie studenci niepełnosprawni.
3. Na stacjach roboczych zabrania się instalowania oprogramowania własnego, bez konsultacji z dyżurnym bibliotekarzem.
4. W pracowni zainstalowane są dwa skanery, z których mogą korzystać zainteresowani.
5. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o  sprzęt znajdujący się w pracowni.
6. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania wszelkich usterek oraz nieprawidłowości w działaniu sprzętu dyżurnemu bibliotekarzowi.
7. W pracowni zabrania się picia i spożywania posiłków, oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 
                                                                           Przewodniczący Senatu
                                                                     prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
                                                                                        Rektor
                                                                                   26.06.2012 r.
  

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.