logo

Film - świąteczne zwyczaje na świecie /Film - Christmas customs celebrated all over the world

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Edona, Oliko i Maid, wolontariusze WSG z programu Erasmus, przygotowali dla Państwa film o świątecznych zwyczajach, które celebrowane są w tym cudownym czasie na całym świecie. 
Opowiadają w nim o bożonarodzeniowych obyczajach z Albanii, Bośni i Gruzji. Do udziału w filmie zaprosili także studentów z Ukrainy, Zimbabwe, Hiszpanii, Armenii, Białorusi, Nigerii, Polski i Niemiec. 
Zapraszamy do obejrzenia i poznania ciekawych tradycji Świąt Bożego Narodzenia na świecie!

On the occasion of Christmas, Edona, Oliko and Maid, WSG volunteers from the Erasmus programme, have prepared a film about Christmas customs which are celebrated in this wonderful time all over the world.
They talk about Christmas customs from Albania, Bosnia and Georgia. Students from Ukraine, Zimbabwe, Spain, Armenia, Belarus, Nigeria, Poland and Germany were also invited to participate in the film.
We invite you to watch and discover interesting traditions of Christmas in the world!

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.