Filia Biblioteki WSG przy Wydziale Gospodarki i Techniki w Słupsku

Gromadzone zasoby odpowiadają profilowi kształcenia realizowanemu w Wydziale Zarządzania i Przedsiębiorczości WSG w Słupsku i obejmują pozycje książkowe dotyczące kształcenia ogólnego, jak również publikacje ściśle związane z procesem dyplomowania. Szczególny nacisk kładzie się na zakupy publikacji z zakresu:

  • dietetyki i żywienia,
  • ekonomii i zarządzania,
  • turystyki i rekreacji.

Obecnie w Filii Biblioteki WSG w Słupsku znajduje się około 800 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. Wszystkie publikacje włączane do księgozbioru Biblioteki WSG i ewidencjonowane w księdze inwentarzowej można znaleźć w katalogu on-line, który znajduje się tutaj.

Pomoc w wyszukiwaniu interesujących źródeł wiedzy uzyskacie Państwo w Ośrodku Informacji Naukowej. Publikacje Unii Europejskiej i informacje o procesach europejskiej integracji społeczno-gospodarczej znajdziecie w Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Równolegle do wydawnictw publikowanych w formie tradycyjnej Biblioteka WSG umożliwia dostęp do elektronicznych źródeł wiedzy.

Zachęcamy do korzystania z takich źródeł wiedzy, jak:

Umożliwiamy Państwu zapoznanie się ze spisem czasopism elektronicznych przydatnych w procesie studiowania dostępnych w bazach Elsevier, EBSCO (Academic Search Complete, Business Source Complete, Green File) oraz SPRINGER. W omawianych bazach dostępne są również pełnotekstowe wersje książek elektronicznych niezbędnych w prowadzeniu badań naukowych i wspomaganiu procesu dydaktycznego. Poniżej można pobrać pliki z wykazem e-booków.

Zachęcamy do korzystania. W przypadku sugestii i uwag prosimy o kontakt: oin@byd.pl.

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek - niedziela: 8:00-16:00.