Bibliografie specjalistyczne i dziedzinowe

Przedstawiony poniżej podział wynika z profilu działalności dydaktycznej WSG.

Ekonomia

Medycyna i nauki medyczne

Socjologia, humanistyka nauki społeczne

Geografia, geologia, przyroda, rolnictwo

Technika

Sport, turystyka, rekreacja, wychowanie fizyczne