NATURE, SCIENCE i WILEY & BLACKWELL

Bogaty zasób wiedzy z zakresu nauk o ziemi oraz badań naukowy zamieszczono w Nature & Science (numery archiwalne i bieżące). Więcej.,..

Baza WIley & Blackwell jest z kolei interdyscyplinarnym zbiorem artykułów pochodzących z 1367 tytułów czasopism obejmujących różne dyscypliny naukowe. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

DOSTĘP DO BAZ z komputerów na terenie WSG. Osoby, które mają problem z wejściem do bazy proszone są o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA!