Biblioteka Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku

Przy Wydziale Gospodarki Turystycznej WSG w Ełku działa filia Biblioteki Głównej WSG. Gromadzony księgozbiór odpowiada profilowi kształcenia i obejmuje wydawnictwa z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, geografii, ekonomii i rekreacji oraz języków obcych. Jednostka posiada również  wydawnictwa uczelniane począwszy od pierwszej publikacji wydanej w naszej uczelni. Przy Bibliotece funkcjonuje Ośrodek Informacji Naukowej pomagający w wyszukiwaniu profesjonalnych źródeł wiedzy oraz w obsłudze specjalistycznych naukowych baz danych. Filia oferuje dostęp do baz danych czasopism elektronicznych EBSCO (Hospitality & Tourism Complete oraz Academic Search Complete), jak również do baz ELSEVIER i SPRINGER zawierających wydawnictwa periodyczne będących wysoko punktowanymi czasopismami na Liście Filadelfijskiej.

Godziny pracy Filii Biblioteki WSG w Ełku:

  • poniedziałek: nieczynne;
  • wtorek - piątek: 8:00 - 16:00;
  • sobota - niedziela: 9:00 - 15:00*.

* Dotyczy zjazdów.

Informację odnośnie kontaktu z filią zamieszczono w zakładce pracownicy i kontakt.

ZAPRASZAMY!