Filia Biblioteki przy Wydziale Zarządzania i Inżynierii WSG w Malborku

Zachęcamy Państwa do korzystania z Filii Biblioteki Głównej przy Wydziale Zarządzania i Inżynierii w Malborku.

Gromadzone zasoby odpowiadają profilowi kształcenia realizowanemu w ramach kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” i obejmują pozycje książkowe dotyczące kształcenia ogólnego, jak również publikacje ściśle związane z procesem dyplomowania w ramach poszczególnych specjalności związanych z omawianym kierunkiem. Szczególny nacisk kładzie się na zakupy publikacji z zakresu ekologii i zarządzania środowiskowego, ekonomii, elektryki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki w zarządzaniu, inżynierii procesowej, inżynierii materiałowej, marketingu, mechaniki, matematyki i fizyki, materiałoznawstwa, mechatroniki, multimediów, nauk o żywności i żywieniu, obrabiarek sterowanych numerycznie, prawa, projektowania inżynierskiego, przetwarzania sygnałów, przedsiębiorczości, systemów rozproszonych, statystyki,  systemów wspomagania komputerowego, towaroznawstwa i ładunkoznawstwa, transportu i logistyki, transmisji danych, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych oraz zarządzania produkcją i zarządzania jakością.

W czytelni dostępne są takie tytuły czasopism jak: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Elektronika, Gazeta Transportowa, Logistyka, Marketing w Praktyce i Rachunkowość.

Obecnie w Malborku znajduje się około 2000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. Wszystkie publikacje włączane do księgozbioru Biblioteki WSG i ewidencjonowane w księdze inwentarzowej można znaleźć w katalogu on-line, który znajduje się tutaj.

Pomoc w wyszukiwaniu interesujących źródeł wiedzy uzyskacie Państwo w Ośrodku Informacji Naukowej. Publikacje Unii Europejskiej i informacje o procesach europejskiej integracji społeczno-gospodarczej uzyskacie w Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Równolegle do wydawnictw publikowanych w formie tradycyjnej Biblioteka WSG umożliwia dostęp do elektronicznych źródeł wiedzy. Poniżej przedstawia się wykaz zasobów oferowanych studentom, pracownikom oraz absolwentom WSG.

Zachęcamy do korzystania z takich źródeł wiedzy jak:

Umożliwiamy Państwu zapoznanie się ze spisem czasopism elektronicznych przydatnych w procesie studiowania dostępnych w bazach Elsevier, EBSCO (Academic Search Complete, Business Source Complete, Green File) oraz SPRINGER. W omawianych bazach dostępne są również pełnotekstowe wersje książek elektronicznych niezbędnych w prowadzeniu badań naukowych i wspomaganiu procesu dydaktycznego. Poniżej można pobrać pliki z wykazem e-booków.

Zachęcamy do korzystania. W przypadku sugestii i uwag prosimy o kontakt: oin@byd.pl.

Godziny otwarcia:

  • sobota: 10:00 - 12:00;
  • niedziela: 10:00 - 12:00.