Filia Biblioteki przy Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu

Integralną częścią obiektu dydaktycznego Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu jest biblioteka ze skomputeryzowaną czytelnią (łączna powierzchnia ponad 70 m2). Biblioteka jest filią Biblioteki Głównej WSG. Księgozbiór z zakresu turystyki, rekreacji, geografii, informatyki, ekonomii, ekonometrii i statystyki, pedagogiki, socjologii, zarządzania, finansów i rachunkowości, marketingu, prawa i administracji oraz gospodarki lokalnej liczy obecnie około 2000 woluminów. Obejmuje on podręczniki i inne pozycje monograficzne, czasopisma i serie wydawnicze. Obecnie w zbiorach Biblioteki Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu znajduje się literatura podstawowa podawana w programach oraz duża część literatury uzupełniającej. Czytelnia z 30. miejscami jest w pełni skomputeryzowana i wyposażona w wewnętrzną sieć lokalną sprzężoną z uczelnianym intranetem i Internetem. Katalog biblioteczny jest dostępny za pomocą sieci Internet na stronie Biblioteki Głównej WSG oraz w systemie ISAPS.Gromadzone w bibliotece czasopisma odpowiadają realizowanym profilom kształcenia. Ponadto dostępna jest  prasa lokalna.

Pomoc w wyszukiwaniu interesujących źródeł wiedzy uzyskacie Państwo w Ośrodku Informacji Naukowej. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.oin.wsg.byd.pl. Publikacje Unii Europejskiej i informacje o procesach europejskiej integracji społeczno-gospodarczej uzyskacie w Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Równolegle do wydawnictw publikowanych w formie tradycyjnej Biblioteka umożliwia dostęp do elektronicznych źródeł wiedzy. Poniżej przedstawia się wykaz zasobów oferowanych studentom, pracownikom oraz absolwentom WSG.

Zachęcamy do korzystania z takich źródeł wiedzy jak:

Umożliwiamy Państwu zapoznanie się ze spisem czasopism elektronicznych przydatnych w procesie studiowania dostępnych w bazach Elsevier, EBSCO (Academic Search Complete, Business Source Complete, Green File) oraz SPRINGER. W omawianych bazach dostępne są również pełnotekstowe wersje książek elektronicznych niezbędnych w prowadzeniu badań naukowyxh i wspomaganiu procesu dydaktycznego. Poniżej można pobrać pliki z wykazem e-booków.

Zachęcamy do korzystania. W przypadku sugestii i uwag prosimy o kontakt: oin@byd.pl.

Dostęp do aktualnej informacji prawnej możliwy jest dzięki zakupionej licencji na program Lex Delta. W czytelni znajduje się  stanowisko informacji katalogowej. Dzięki niemu można przeglądać katalog alfabetyczny, przedmiotowy i systematyczny według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej książek. 

Poniżej podajemy godziny otwarcia.

  • wtorek-piątek: 8:00-16:00;
  • sobota: 9:00-16:00.