Biblioteka Unii Europejskiej

Ważne dla  naszego kraju wydarzenia i zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostały  opisane w znacznej ilości publikacji książkowych wydanych m.in. przez ośrodki akademickie i jednostki badawcze.  Przystąpienie naszego kraju do struktur UE spowodowało, że zdobywanie wiedzy i badania naukowe stały się koniecznością. Dlatego też  zaczęto myśleć o utworzeniu wydzielonego księgozbioru dotyczącego problematyki Unii Europejskiej. Pomysł udało się zrealizować dzięki pomocy Punktu Informacyjnego Europe Direct - Bydgoszcz działającego przy WSG. Księgozbiór gromadzony w Bibliotece Unii Europejskiej odpowiada potrzebom płynącym ze strony społeczności studenckiej i nauczycieli akademickich. Omawiane zbiory odpowiadają również kierunkowym treściom programowym podyplomowych studiów europejskich realizowanych przez Centrum Europejskie im. Roberta Schumana. Wśród książek poświęconych zagadnieniom wspólnotowym wyróżnić można:

  • podstawowe podręczniki akademickie dotyczące integracji europejskiej,
  • studia i analizy związane z procesami akcesji do UE,
  • literaturę problemową na temat sytuacji społeczno-gospodarczej,
  • zbiory opisujące poszczególne obszary zainteresowań Unii Europejskiej, np. transportu, prawa, handlu, finansów, środowiska,
  • poradniki i przewodniki dotyczące UE.

Zbiory zgromadzone w Bibliotece Unii Europejskiej mają oznaczenie: nr inwentarza/UE. Celem przejrzenia katalogu książkowych zasobów  europejskich  w katalogu należy wybrać Bibliotekę Unii Europejskiej.  Zachęcamy również do korzystania z zasobów Centrum Dokumentacji Europejskiej, głównie dokumentów pochodzących bezpośrednio z instytucji i organów UE, co daje gwarancję ich autentyczności i oryginalności.