Biblioteka Językowa WSG

Celem ułatwienia dostępu do zbiorów dotyczących nauki języków obcych, głównie angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego, utworzono Bibliotekę Językową. Składają się na nią książki i podręczniki akademickie oznaczone symbolami nr inwentarza/SJO oraz nr inwentarza/SZJO. W poczet zbiorów językowych wpisują się takie książki, jak:

  • słowniki ogólne oraz tematyczne,
  • przewodniki metodyczne dla nauczycieli,
  • podręczniki akademickie w różnych stopniach zaawansowania,
  • literatura obcojęzyczna nt. zwyczajów i kultury poszczególnych krajów,
  • beletrystyka angielska, rosyjska i niemiecka.

Gromadzony księgozbiór odpowiada wymaganiom Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego i innym honorowanym na świecie certyfikatom językowym. Zbiory Biblioteki językowej wspomagają wyposażanie studentów i uczestników kursów językowych w praktyczne umiejętności i narzędzia językowe, w tym języki specjalistyczne. Przewiduje się  kolejne zakupy literatury popularyzującej języki obce i kulturę poszczególnych obszarów językowych.