Zbiory specjalne

Do zbiorów specjalnych gromadzonych w Bibliotece WSG należą: kasety VHS, kasety audio, płyty CD i DVD, mapy oraz normy.
Zgromadzone kasety VHS oraz płyty DVD pozwalają na praktyczną naukę obsługi konsumenta, organizacji pracy w turystyce, techniki pracy w hotelarstwie, public relations i wielu innych ciekawych zagadnień. Odrębną grupę stanowią materiały VHS w języku polskim, angielskim i niemieckim z zakresu geografii turystyki, które ponadto mogą służyć jako pomoc w nauce języków obcych.
Biblioteka gromadzi płyty CD, które są kupowane jako materiały pomocnicze do nauki języków obcych. Stanowią one uzupełnienie do książek z działu "językoznawstwo" oraz  "języki obce". Posiadamy już dyski optyczne z zakresu dydaktyki języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Planujemy uzupełnianie zbiorów odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony nauczycieli akademickich i studentów.
Dodatkowymi zasobami są płyty CD tanowiące dodatek do zamawianej prasy codziennej zawierające różnego rodzaju programy wspomagające proces dydaktyczny realizowany w WSG.
Wyodrębnionym i stworzonym na potrzeby studentów turystyki i hotelarstwa działem jest zbiór o nazwie Atlasy i Mapy. Gromadzi się w nim mapy topograficzne, turystyczne i krajoznawcze jako uzupełnienie znajdującej się w Bibliotece literatury.  Istnieje możliwość ich wielokierunkowego zastosowania, m.in. przybliżenia wiadomości geograficznych i krajoznawczych a także na przygotowania różnego rodzaju referatów. Specjalnie dla tych celów wydzielono mapy krajowe, zagraniczne a także te, które dotyczą obszarów chronionych. Zbiór ten jest stale uzupełniany o nowe wydawnictwa.
Biblioteka posiada slajdy z informacjami i zdjęciami dotyczącymi regionów turystycznych turystycznych całego świata.
Dużą pomoc stanowią także gromadzone pieczołowicie foldery i informatory turystyczne. Dodatkową informacją dla studentów są materiały pomocnicze do wykładów wydawane przez pracowników Uczelni i służące do użytku wewnętrznego.

Warto zwrócić także uwagę na dokumenty elektroniczne, czyli inaczej rzecz ujmując różnego rodzaju książki i publikacje zapisane na dyskach optycznych. Tego rodzaju forma archiwizacji staje się coraz bardziej powszechną metodą na dokumentację dorobku naukowego, pozwalającą rozwijającemu się społeczeństwu informacyjnemu na nieograniczony dostęp do źródeł wiedzy.