O Bibliotece WSG

Gromadzony księgozbiór odpowiada naszym kierunkom kształcenia. Cennym źródłem informacji są również gromadzone tu czasopisma (w tym w wersji elektronicznej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki), materiały multimedialne na płytach CD oraz audiowizualne – na płytach DVD i  kasetach VHS z zakresu turystyki, hotelarstwa, psychologii oraz nauki języków obcych.

Przy Bibliotece WSG działa Centrum Dokumentacji Europejskiej. Jest to jedyna w Bydgoszczy specjalistyczna biblioteka europejska, która w swych zbiorach posiada publikacje Wspólnot Europejskich, udostępniane bezpłatnie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w językach urzędowych Unii Europejskiej.

Zachęcamy również do odwiedzania wirtualnej biblioteki (e-Biblioteka) działającej jako element uczelnianej platformy kształcenia na odległość ONTE. Znajdziecie tam elektroniczne czasopisma publikacje przydatne na kierunki i specjalizacje oraz wiele innych ciekawych źródeł wiedzy, np. dostęp do bibliografii on-line oraz bibliotek cyfrowych.

Osoby mające problemy z wyszukaniem źródeł wiedzy, sporządzeniem bibliografii, czy też chcące poznać metodologię pisania prac dyplomowych i magisterskich oraz dowiedzieć się jak korzystać z baz danych mogą przyjść do Ośrodka Informacji Naukowej.

Poza czytelnią tradycyjną, wyposażoną w stanowiska informacji elektronicznej, pozwalające na przeglądanie katalogu według nazwiska autora, tytułu, numeru inwentarza, działu, roku wydania oraz numeru ISBN, mamy także czytelnię internetową, przeznaczoną dla osób poszukujących informacji w Internecie i chcących udoskonalać umiejętności dotyczące obsługi komputera. Ponadto w czytelni udostępniono profesjonalny program prawniczy LEX DELTA oraz zasoby w ramach: ACADEMICA i e-Publikacje Nauki Polskiej.