Bazy danych

Zachęcamy do zapoznania się z obszernymi zasobami informacyjnymi na temat Unii Europejskiej zgromadzonymi w bazach danych. Dotyczą one m.in. archiwów, badań naukowych, bibliografii, zagadnień celnych i handlowych, spraw walutowych, aspektów prawnych, polityki regionalnej i społecznej, przemysłu i energii, rolnictwa, środowiska, zamówień publicznych oraz terminologii. Studentom i nauczycielom akademickim WSG polecamy następiujące zbiory informacji.

Przedstawione powyżej bazy danych stanowią jedynie wycinek całej dokumentacji działalności UE. Uporządkowany spis wszystkich tego rodzaju źródeł informacji, tworzonych zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i Instytucji UE,  zamieszczono tutaj.