Pozostałe zbiory CDE

  1. Materiały na płytach CD. Systematycznie dostarczane są płyty pt. "Suplement to the Official Journal of the EU". Ponadto do publikacji książkowych Urząd Publikacji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu załącza często wersję elektroniczną. Stanowi to duże ułatwienie dla naszych użytkowników, którzy mogą obniżyć koszty powielania książek i czasopism wydanych wyłącznie w formie tradycyjnej. Poza dokumentami elektronicznymi trafiają do nas różnego rodzaju filmy szkoleniowe i informacyjne dotyczące UE.
  2. Broszury informacyjne. Dla wszystkich zainteresowanych mamy bezpłatne broszury informacyjne dotyczące poszczególnych obszarów działalności Unii Europejskiej. Osoby, którym zależy na ochronie lasów, mogą otrzymać wersję elektroniczną ww. materiałów.