Czasopisma w CDE

Poniżej przedstawiono spis czasopism dostępnych w naszym Centrum Dokumentacji Europejskiej. Do części wydawnictw periodycznych możliwy jest dostęp on-line. Hiperłącza aktualizowane są na bieżąco.

WYKAZ CZASOPISM

 Tematyka  Tytuły czasopism
Badania naukowe i edukacja ETF Newsletter, Euroabstract, Eurodesk, European Innovation, Innovation Technology, Live and Learn, Panorama, Research* EU, RTD Info, The Magazine of Education and Culture, The Vocational Training.
Ekonomia i finanse Biuletyn Euro-InfoCompetition Policy Newsletter, Enterprise and Industry, European Court of Auditors Journal, European Economy Series, European Economy News, INFO - European Investment Bank Group, The Single Market News
Polityka regionalna Eurofound News, Inforegio Panorama, Regions and Cities of Europe, Regiony i Gminy Europy
Polityka społeczna i praca Drugnet Europe, EESC Info, European Employment Observatory, Forum , Foundation Focus, Magazine of the Agency for Safety and Health at Work, Insight ECDC, Social Agenda
Prawo Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Supplement to the Official Journal of the EU (na płytach DVD), Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Cz. I: Trybunał Sprawiedliwości, Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Cz. II: Sąd Pierwszej Instancji
Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo Fishing in Europe, Newsletter, Rybołóstwo oraz Hodowla Ryb w Europie, Urzędowa Gazeta Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin
Statystyka Statistical References, Statistical Yearbook, The Bulletin of European Statistics
Pozostałe czasopisma  Biuletyn Analiz UKIE, EP Newshound Review, Intelligent Energy Newsletter, Leader+ Magazine, Monitor Europejski, Newsletter OPOCE, Nowa Europa - Przeglad Natoliński, Przyroda dla Europejczyków, Sprawozdanie roczne dotyczące działalności UE, The Courier