Księgozbiór CDE

Księgozbiór Centrum Dokumentacji Europejskiej obejmuje wszystkie wydawnictwa dotyczące szeroko rozumianej działalności Unii Europejskiej i jej instytucji. Urząd Publikacji Unii Europejskiej każdego roku wydaje setki książek i czasopism, które stanowią cenne źródło wiedzy dla osób zajmujących się integracją europejską nie tylko na poziomie akademickim. Pomagamy również uczniom szkół średnich i pozostałym obywatelom zainteresowanym wiedzą europejską.

Zasoby CDE uzupełniają pozycje zakupione ze środków Europe Direct, zgromadzone w Bibliotece Unii Europejskiej. 

Księgozbiór skatalogowano według specjalnej klasyfikacji, opracowanej przez głównego wydawcę i  dystrybutora materiałów Wspólnot Europejskich - Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dostęp do materiałów wydanych przez Unię Europejską możliwy jest także dzięki interentowemu serwisowi http://bookshop.eu. Wszystkie publikacje w wersji elektronicznej udostępniane są bezpłatnie. Poniżej wyszczególniono działy, wedle których można przeglądać księgozbiór Centrum Dokumentacji Europejskiej WSG.

Klasyfikacja publikacji UE
Nr działu Nazwa działu Tematyka zbiorów
01/CDE Instytucje WE integracja europejska, działalność instytucji, ogólne informacje o wspólnocie
02/CDE  Unia celna i polityka handlowa  swobodny przepływ towarów, polityka handlowa, porozumienia
03/CDE  Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo  polityka rolna, produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, leśnictwo, regulacje w zakresie rybołóstwa, żywność
04/CDE  Zatrudnienie i praca  polityka zatrudnienia, rynek pracy, warunki pracy, BHP
05/CDE  Zagadnienia społeczne  polityka społeczna, ochrona zdrowia, zabezpieczenie socjalne
06/CDE  Prawo i procedury  prawo pierwotne i wtórne, wymiar sprawiedliwości, prawa i swobody obywatelskie
07/CDE  Transport  polityka transportowa, transport morski, lądowy i lotniczny
08/CDE  Konkurencja i przedsiębiorstwa  konkurencyjność, przedsiębiorczość
09/CDE  Finanse  polityka pieniężna i monetarna, podatki, banki, harmonizacja opodatkowania, rynek finansowy UE, kontrola finansów UE
10/CDE  Zagadnienia gospodarcze, konsument  polityka gospodarcza, rynek wewnętrzny, polityka przemysłowa, usługi, ubezpieczenia, konsumenci i konsumpcja
11/CDE  Stosunki zewnętrzne  stosunki międzynarodowe, z krajami trzecimi, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zagadnienia międzynarodowe
12/CDE  Energia  polityka energetyczna, energia jądrowa, węgiel i węglowodory
13/CDE  Polityka regionalna  polityka regionalna, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
14/CDE  Środowisko naturalne  polityka ochrony środowiska, degradacja środowiska
15/CDE  Badania naukowe i techniczne  polityka badań naukowych, atomistyka, chemia, fizyka i procesy przemysłowe, nauki medyczne, finansowanie badań, kosmos
16/CDE  Informacja, oświata, kultura  informacja i komunikacja, dokumentacja, polityka oświatowa i młodzieżowa, kultura
17/CDE  Statystyki  gospodarka i finanse, ludność i warunki życia, energia i przemysł, handel, transport, usługi, inne...