Zbiory Centrum Dokumentacji Europejskiej WSG

Zasoby Centrum Dokumentacji Europejskiej to książki, czasopisma oraz zbiory specjalne (płyty CD, DVD) oraz różnego rodzaju raporty, a także broszury informacyjne. Do tej pory zgromadzono ok. 3500 egzemplarzy wydawnictw periodycznych, publikacji zwartych, jak również materiałów zapisanych na dyskach optycznych.

Wszystkim osobom zainteresowanym wyszukiwaniem zbiorów Centrum Dokumentacji Europejskiej proponujemy wejście do katalogu bibliotecznego, w którym po wybraniu naszej jednostki z rozwijanej listy, można przeglądać wyłącznie opisy publikacji gromadzonych przez uczelnianą specjalistyczną bibliotekę Unii Europejskiej.