O Centrum Dokumentacji Europejskiej

 
CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI

Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wyższej Szkole Gospodarki zostało powołane decyzją Komisji Europejskiej w styczniu 2007 roku. Nasza jednostka od początku działa w strukturze Biblioteki Głównej WSG. Uczelniane CDE jest jednym z siedemnastu ośrodków funkcjonujących na terenie całego kraju, drugim w województwie kujawsko-pomorskim i jedynym, jak dotąd, działającym przy niepublicznej szkole wyższej. Uroczyste otwarcie CDE w Bydgoszczy miało miejsce 20 marca 2007 roku.
Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bydgoszczy to biblioteka gromadząca publikacje Wspólnot Europejskich, udostępniane bezpłatnie zarówno w wersji papierowej oraz elektronicznej. W kanonie publikacji bydgoskiego CDE, oprócz Dzienników Urzędowych UE oraz EESC Opinions and Reports, znajdują się również wydawnictwa specjalistyczne z zakresu badań naukowych i techniki, edukacji, ekonomii, handlu międzynarodowego, polityki regionalnej i społecznej, rolnictwa, środowiska, energii, transportu, a także obszerne publikacje statystyczne i bibliografie, uzupełnione informatorami europejskimi.

Mamy świadomość, że nasza praca ma służyć przede wszystkim naszym czytelnikom, dlatego udzielamy pomocy w zakresie:

  • przeglądania katalogu rzeczowego Centrum Dokumentacji Europejskiej WSG;
  • wyszukiwania specjalistycznej informacji europejskiej;
  • tworzenia kwerend bibliograficznych;
  • sprowadzania cennych publikacji z innych ośrodków funkcjonujących w ramach europejskiej sieci informacyjnej.

Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i uwagi, które można zgłaszać na adres e-mail: cde@byd.pl.