Europejska Sieć Informacyjna

Europejska Sieć Informacyjna

Wszyscy obywatele zamieszkujący kraje zjednoczone w ramach Unii Europejskiej mają prawo do pełnej i rzetelnej informacji. W tym celu utworzona została Europejska Sieć Informacyjna. W tym dziale zamieszczamy charakterystyki poszczególnych ośrodków informacyjnych UE. Należą do nich:

  • Punkty Informacyjne Europe Direct;
  • Centra Dokumentacji Europejskiej opisane w osobnym dziale;
  • Ośrodki Enterprise Europe Network;
  • Team Europe oraz Euro Team.

Każdy z ww. ośrodków prowadzi odrębną działalność informacyjną dopasowaną do indywidualnych potrzeb użytkowników.