Kontakt

Ośrodek Informacji Naukowej przy Bibliotece Głównej WSG

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel.: 052 567 07 75, fax: 052 567 00 77, e-mail: oin@byd.pl

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Piotr Komorowski: piotr.komorowski@byd.pl.

ZAPRASZAMY!