OPEN ACCESS

Naszym Użytkownikom przekazujemy zaktualizowane źródła wiedzy w wolnym dostępie. Wykaz ten zawiera najważniejsze, często recenzowane naukowo oraz punktowane tytuły. Naszym celem jest informowanie o elektronicznych źródłach specjalistycznej wiedzy odpowiadającej kierunkom kształcenia Wyższej Szkoły Gospodarki.

Wszystkim którzy chcą zgłębić wiedzę na temat ruchu Open Access i zasobów polecamy kurs pt. Open Access - Otwarta Nauka pod redakcją B. Bednarek Michalskiej i K. Grodeckiej, dostępny na stronie Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Ponadto udostępniliśmy katalogi zbiorcze indeksujące tytuły wydawane na całym świecie. Ocenę ich wartości merytorycznej z przyczyn obiektywnych pozostawiamy czytelnikom. Życzymy przyjemnej lektury.smiley