SCOPUS i WEB OF KNOWLEDGE

Niżej wymienione bazy to niezwykle przydatne w pracy badaczy oraz studentów źródło informacji bibliograficznej

SCOPUS - obejmuje abstrakty i cytowania z zakresu nauk humanistycznych matematyczno-przyrodniczych, medycznych oraz technincznych. Więcej...

Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych, w tym abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Szczegółowy opis zawartości zamieszczono tutaj.

DOSTĘP DO BAZ z komputerów na terenie WSG. Osoby, które mają problem z wejściem proszone są o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA!