ELSEVIER I SPRINGER

Aby skorzystać z zasobów indeksowanych w bazach ELSEVIER oraz SPRINGER należy wejść na stronę http://vls.icm.edu.pl.
Dostęp możliwy jest z komputerów zlokalizowanych na terenie naszej uczelni Nie ma ograniczeń co do lokalizacji, co oznacza, że zasoby  Wirtualnej Biblioteki Nauki finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą przeglądać również pracownicy i studenci wydziałów zamiejscowych Ełku, Malborku, Inowrocławiu, Toruniu i Słupsku.
Elsevier to baza czasopism obejmujące nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne, rolnicze, społeczne i humanistyczne.

Szczegółowy opis bazy ELSEVIER...

Charakterystykę bazy SPRINGER zamieszczono tutaj. Oprócz bogatych zasobów czasopism naukowych SPRINGER oferuje dostęp do archiwów serii ksiażkowych związanych z naukami matematyczno-przyrodniczymi (w tym naukami o ziemi), naukami medycznymi (w tym fizjoterapia) oraz inżynierskimi (informatyka, inżynieria produkcji, mechatronika).

DOSTĘP DO BAZ z komputerów na terenie WSG. Osoby, które mają problem z wejściem do bazy proszone są o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA!