Czasopisma elektroniczne

Zachęcamy Państwa do korzystania z profesjonalnych wielodziedzinowych baz czasopism i książek naukowych dostępnych ze wszystkich komputerów WSG. Polecamy bazy należące do Konsorcjum EBSCO, jak również SPRINGER, ELSEVIER, NATURE, SCIENCE, WILEY & BLACKWELL oraz bibliograficzne - SCOPUS, WEB OF SCIENCE.

Nauczyciele i studenci mogą korzystać z najnowszych wyników badań naukowych dzięki projektowi pn, Wirtualna Biblioteka Nauki finansowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a koordynowanemu przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Osobnym źródłem wiedzy mogą być czasopisma w wolnym dostępie, zgromadzone w wirtualnych repozytoriach wiedzy. Tego rodzaju forma udostępniania cały czas się rozwija i zaczyna stanowić alternatywę dla płatnych licencjonowanych źródeł wiedzy. Zachęcamy Państwa do dzielenia się uwagami na temat baz danych: oin@byd.pl.

Nowością jest uruchomienie serwisów:

i wiele innych, dostępnych w e-Bibliotece w ramach ONTE.

Spisy czasopism i książek dostępnych w bazach Wirtualnej Biblioteki Nauki: