EBSCO

eiFL EBSCO
Dostęp w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (licencji krajowej)
Zasoby sieciowe udostępnione przez EBSCO pozwalają na wgląd do kilkunastu tysięcy artykułów, streszczeń i spisów treści.
Szczegóły na temat omawianych baz można znaleźć na stronie: http://www.pfsl.poznan.pl/eifl/.
Wszystkich studentów i pracowników zachęcamy do korzystania z omawianych źródeł profesjonalnej wiedzy. Celem ułatwienia wyszukiwania informacji w bazach EBSCO opracowano zbiór przewodników i prezentacji informujących o korzystaniu z wielodziedznowych baz tego konsorcjum.
Wejście do bazy znajduje się na stronie: http://search.ebscohost.com/.

DOSTĘP DO BAZ z komputerów na terenie WSG. Osoby, które mają problem z wejściem do bazy proszone są o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA!